OSP Kryg - Historia

foto1
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Krygu
foto1
GBA 3,5/25 MAN TGM 13.290 4x4
foto1
III Ogólnopolskie Mistrzostwa w Narciarstwie OSP
foto1
Gminne Zawody Strażackie w Wójtowej
foto1
Druhny OSP Kryg - Powiatowe Zawody Strażackie
Tel.+48 13 447 93 03
ospkryg@gmail.com

Polish English French German Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian

Galeria losowa

mbm039.jpg

Jednostka w Krygu została powołana do życia 1 908 roku. Historia założenia pierwszego posterunku przeciwpożarowego w tej miejscowości przekazywana byłą drogą ustnych relacji z pokolenia na pokolenie. Opierając się na nich należy uznać, że inicjatorem był ówczesny wójt wsi Kryg -  Wojciech Woźniak, a wśród założycieli tej organizacji byli m. in.: Grzegorz Pyznar, Grzegorz Kosiba, Błażej Kosiba, Grzegorz Poniedziałek, Grzegorz Kosiba syn Antoniego, Maciej Krupczak, Antoni Pawłowski, Piotr Przybyło.

1908-1945

Pierwszym prezesem został – Wojciech Woźniak, pełniący tę funkcję do 1919 roku. W początkowych latach działalności straży sukcesywnie podejmowano działania mające na celu doposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt ratowniczy. Wkrótce drużyna strażacka z Krygu mogła się pochwalić pokaźnym jak na owe czasy wyposażeniem: jedyną tego typu w okolicy ręczną sikawką czterokołową, kilkoma mundurami i drobnym osprzętem. Zbudowano także pierwszą prowizoryczną, drewnianą remizę, gdzie znalazł swoje miejsce zgromadzony sprzęt pożarniczy. O prężnym rozwoju jednostki najlepiej świadczy duża ilość strażaków, których w 1914 roku było 40.

W 1919 roku wybrano nowe władze. Prezesem został Błażej Kosiba, naczelnikiem Tomasz Jeż, a skład zarządu uzupełniali m. in.: Ignacy Król i Jan Świerz.

W 1920 roku wyremontowano drewnianą remizę, dokonano kolejnego zakupu osprzętu, który służył strażakom praktycznie do czasów II wojny światowej. W 1930 roku dokonano ponownych zmian w zarządzie, w wyniku których prezesem OSP Kryg został Ignacy Król, a naczelnikiem Franciszek Pyznar. W tym czasie z OSP Kryg związani byli m. in.: Czesław Kosiba, Jan Karp, Julian Jeż, Wojciech Ludwin, Józef Białoń, Jan Mika, Jan Pawłowski, Józef Woźniak, Waleria Karp, Jan Kosiba, Antoni Bogdan, Władysław Pawłowski, Władysław Mika, Ludwik Pawłowski, Józef Bogdan, Józef Sajchta, Stanisław Karp i Jan Pawłowski.

Ważnym i godnym odnotowania wydarzeniem w przedwojennej historii straży było ufundowanie w 1932 roku, głównie z inicjatywy ówczesnego prezesa Ignacego Króla, pierwszego dla jednostki sztandaru, z wyszytym wizerunkiem św. Floriana z jednej strony i Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski -  z drugiej. Sztandar ten, choć mocno zniszczony jest w posiadaniu druhów do dnia dzisiejszego.

W 1939 roku nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa, którym został Jan Świerz. Funkcję naczelnika w dalszym ciągu sprawował Franciszek Pyznar. Kiedy przyszły dla naszej ojczyzny lata wojennej zawieruchy, do zadań Ochotniej Straży Pożarnej należało nie tylko o dbanie o mienie okolicznych mieszkańców. Stała się ona także ostoją polskości poprzez prowadzoną w konspiracji działalność oświatowo-kulturalną. Remiza stała się faktycznym ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego ówczesnej młodzieży. Organizowano tajne spotkania , na których prowadzono pogadanki na temat historii, geografii, literatury polskiej, sytuacji politycznej na świecie. Wszyscy mieli świadomość, że tak działalność nie była mile widziana przez okupanta, jednak nie brakowało chętnych do takiego zaangażowania. W tym czasie skład zarządu straży, oprócz prezesa Jana Świerza i pełniącego od 1942 roku funkcję naczelnika – Tadeusza Pawłowskiego uzupełniali druhowie: Jan Pawłowski, Tomasz Jeż, Jan Przybyło, Stanisław Karp, Stanisław Krupczak, Franciszek Czech, Wojciech Ludwin, Józef Woźniak i Józef Bogdan. Wśród czynnych działaczy OSP wyróżniali się ponadto: Czesław Kosiba, Stanisław Kosiba i Stanisław Piotrowski. Trudno tez nie wspomnieć grupy ochotników w osobach: Władysława Karpa, Mieczysława Karpa, Kazimierza Karpa, Władysława Przybyło, Stanisława Ludwina i Józefa Druciaka, którzy wraz z naczelnikiem wykradli z niemieckich magazynów motopompę, zakopali ją, a potem ukrywali w stodole u Piotra Przybyło. Dzięki tej odważnej, ale niezwykle niebezpiecznej akcji, już po wyzwoleniu, motopompa stanowiła pierwszy w powiecie tak profesjonalny sprzęt pożarniczy.

Rok 1945 przyniósł kolejne zmiany w zarządzie. Prezesem został dotychczasowy naczelnik Tadeusz Pawłowski, którego na wcześniej zajmowanym stanowisku zastąpił Eugeniusz Woźniak. Wraz z zakończoną okupacją hitlerowską, zaczęła na dobre rozkwitać działalność jednostki. Strażacy wyremontowali remizę, w której w dalszym ciągu skupiało się życie kulturalne wsi, poprzez organizowane w niej przedstawienia i zabawy. Z pomocą nauczycieli, w straży prowadzone było nauczanie uzupełniające w zakresie siedmiu klas szkoły podstawowej. Wciąż przybywało chętnych do służby ratowniczej, a jednostka liczyła już wówczas 106 druhen i druhów. Do najaktywniejszych ochotników z tego okresu należeli: Emilia Przybyłowicz, Genowefa Karp, Janina Karp, Józefa Krupczak, Tadeusz Zawadowicz, Eugeniusz Zawadowicz, Józef Ludwin, Zdzisław Karp, Eugeniusz Woźniak, Bronisław Woźniak i Jan Pawłowski.

1948-1958

W 1948 roku zrodziła się inicjatywa wybudowania nowego Domu Strażaka, którego projekt zakładał powstanie piętrowego budynku z garażami, pomieszczeniami biurowymi, warsztatami, świetlicą oraz salą widowiskową. Rok później, po skompletowaniu pełnej dokumentacji, inwestycję rozpoczęto, a skład powołanego w tym celu Komitetu Budowy Remizy utworzyli m. in.: Tadeusz Pawłowski, Tomasz Jeż, Eugeniusz Woźniak, Jan Przybyło, Jan Pawłowski, Józef Białoń, Edward Owczarz, Władysław Karp, Adam Kosiba, Stanisław Mika, Rudolf Janeczek, Emilia Goleń, Felicja Bajorek, Mieczysław Mika, Władysław Przybyło, Zdzisław Karp, Mieczysław Przybyło. Większość prac strażacy wykonywali w czynie społecznym. Ważne dla sprawnej realizacji inwestycji wsparcie finansowe uzyskano zarówno z komendy powiatowej, jak i wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz od dyrekcji powiatowej PZU. Jednak największy wkład pieniężny na realizację projektu zgromadzono wśród organizacji i społeczności Krygu. Łączna kwota przedsięwzięcia przekroczyła 2 mln zł. Kamień węgielny przy powstającej remizie wbudowano w 1950 roku, a po ośmiu latach, w 50 rocznicę powstania OSP, oddano budynek do użytku. W czasie uroczystości, które miały miejsce 15 czerwca 1958 roku, odsłonięto marmurową tablicę, upamiętniającą to historyczne wydarzenie w dziejach jednostki, będące zarazem hołdem dla wszystkich dotychczasowych działaczy. Odsłonił ją Jan Świerz – prezes OSP, w obecności wielu znamienitych gości, m. in.: pkł. poż. Andrzej Bazanowskiego – komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych w Rzeszowie, mjr. poż. Władysława Bajorka – komendanta powiatowego Straży Pożarnych w Gorlicach. W tym ważnym wydarzeniu bardzo liczny udział wzięła społeczność Krygu oraz zaproszone delegacje zaprzyjaźnionych jednostek. W dowód uznania dotychczasowych zasług oraz w celu wsparcia dalszej działalności jednostka otrzymała samochód Dodge przekazany przez Rafinerię Nafty w Gorlicach, który zastąpił wysłużonego Stara-20, pozyskanego w 1957 roku.

1965-1995

W 1965 roku funkcję prezesa jednostki powierzono Stanisławowi Kosibie, ówczesnemu sołtysowi wsi Krygu. Były to kolejne lata, które należy uznać za sprzyjający okres w historii stowarzyszenia. Jego działalność mocno wspomagała Gromadzka Rada Narodowa, której członkiem był m. in. Jan Pawłowski, wieloletni działacz strażacki. Wzorem poprzedników zarządzający jednostką druhowie dążyli do dalszego rozwoju organizacji, zdobywając potrzebny sprzęt ratowniczy, zachęcając młodzież do wstępowania w jej szeregi, a także angażując ją do występów artystycznych. Rok 1972 przyniósł kolejne zmiany w zarządzie. Prezesem został Antoni Cygan, naczelnikiem – Julian Kosiba, a skład zarządu uzupełnili: Emilia Goleń, Władysława Szurek, Felicja Bajorek, Jan Dudek, Stanisław Mika i Władysław Przybyło. Również ten zarząd podejmował wiele działań na rzecz rozwoju straży, stawiając sobie za główny cel kontynuację działań poprzedników, poprzez dalszą dobrą współpracę z mieszkańcami wsi Kryg i lokalnymi samorządowcami. Swoją przykładną postawą i aktywnym działaniem zachęcali wszystkich do włączenia się w działalność straży. Namacalnym efektem ich skuteczności jest fakt, że jednostka liczyła wówczas 195 druhen i druhów, wśród nich członków wspomagających i honorowych. Od 1983 roku Antoni Cygan pełnił również funkcję prezesa gminnego oddziału ZOSP w Lipinkach.

 

 

Nowe zadania rozwijającej się prężnie jednostki, rozszerzenie oferty zakresu działań, a także rosnące potrzeby społeczeństwa związane z organizacją różnych uroczystości lokalnych i rodzinnych, zmotywowały zarząd do podjęcia kroków w celu rozbudowy remizy. W końcowym efekcie tych starań, na piętrze powstała wówczas druga sala, tzw. konsumpcyjna oraz dodatkowe garaże na parterze.

W 1991 roku jednostka otrzymała sztandar, ufundowany przez mieszkańców wsi Kryg w dowód ich uznania dla poświęcenia i odwagi w niesieniu pomocy potrzebującym. Nowy proporzec, przedstawiający wizerunek Matki Boskiej i patrona strażaków - św. Floriana, został uroczyście poświęcony przez ks. Stanisława Gąsiorka - proboszcza miejscowej parafii 5 maja 1991 roku. W uroczystości wzięli udział liczni goście, przedstawiciele władz gminy, komendy wojewódzkiej Straży Pożarnych w Krośnie, a także sąsiednich jednostek. Przy tej okazji, wielu druhów za swoją dotychczasową ofiarność i wzorową służbę otrzymało resortowe odznaczenia.

 1995-2009

Czas kolejnych zmian we władzach straży przyszedł 15 stycznia 1995 roku. Nowy zarząd utworzyli: Krzysztof Kosiba-prezes, Jerzy Żydło-naczelnik, Jerzy Karp i Robert Witek-wiceprezesi, Emila Goleń-skarbnik, Magdalena Świerz-sekretarz, Marek Owczarz, Piotr Bogdan i Katarzyna Woźniak-członkowie, Władysław Przybyło-gospodarz, Małgorzata Karp-kronikarz. Od momentu objęcia funkcji prezesa przez Krzysztofa Kosibę nastąpił kolejny rozwojowy okres w dziejach jednostki. W znacznym stopniu sprzyjała temu bardzo dobra współpraca z kolejnymi wójtami gminy Lipinki: Markiem Machowskim, a w szczególności z
 jego następcą – Czesławem Rakoczym, zarazem prezesem zarządu oddziału gminnego ZOSP RP, który objął najwyższy urząd w lokalnym samorządzie w 1995 roku i pełni tę funkcję do dzisiaj. Jego zaangażowanie i wsparcie dla działań zarządu straży wpłynęło na znaczny rozwój jednostki. Nie bez znaczenia jest również pełne zrozumienie i poparcie dla OSP Kryg przez reprezentujących wieś w samorządzie radnych.

 

W następnym roku jednostka pozyskała brakujące środki na karosaż samochodu Star-244, pochodzące z dotacji oddziału wojewódzkiego ZOSP RP  praz z Urzędu Gminy Lipinki. Niezwykle ważną w historii jednostki jest data 10 kwietnia 1997 roku, kiedy to OSP Kryg została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wiązało się to z koniecznością odbycia odpowiednich szkoleń przez strażaków oraz zakupem sprzętu umożliwiającego uczestnictwo w akcjach. Jednostka pozyskała wówczas samochód Uaz, który został poddany karosacji ze środków zarządu oddziału wojewódzkiego w Krośnie, Urzędu Gminy Lipinki oraz własnych finansów. W 2003 roku, głównie dzięki staraniom wójta Czesława Rakoczego, pozyskano fundusze na zakup lekkiego samochodu pożarniczego Iveco -  kompleksowo wyposażonego w sprzęt do ratownictwa drogowego, chemicznego i ekologicznego. W następnym roku, dzięki dofinansowaniu z programu „Bezpieczna Małopolska”, jednostka otrzymała na wyposażenie: pompę szlamową WTX-30, 6 hełmów, kominiarki, ubrania USP, rękawice i buty. W tym czasie pozyskano także: aparaty oddechowe, ubrania specjalne, obuwie specjalne, wentylator oddymiający oraz inny drobny sprzęt, przydatny w akcjach ratowniczych. Zakupy zrobiono głównie ze środków pochodzących z dotacji dla KSRG, funduszy europejskich, od Związku OSP RP, samorządu gminy Lipinki oraz środków wypracowanych przez OSP Kryg.

Kolejne zmiany w zarządzie nastąpiły w 2006 roku. Prezesem nadal pozostał Krzysztof Kosiba, a naczelnikiem Jerzy Żydło. Skład zarządu uzupełniali: Jerzy Karp, Małgorzata Mika, Katarzyna Boczoń, Dariusz Jodłowski, Marek Owczarz, Małgorzata Karp, Zbigniew Kosiba, Jerzy Karp syn Kazimierza i Dariusz Bagnicki.

W 2007 roku podjęto decyzję o kolejnej rozbudowie budynku, dzięki której obiekt został dostosowany do norm unijnych. Postanowiono przy tym, że część pomieszczeń remizy przeznaczona zostanie na utworzenie Pałacu Młodzieży. Prace z tym związane trwały do 2009 roku, a zakończono je dodatkowo modernizacją placu manewrowego. Trzeba przyznać, że głównie dzięki staraniom prezesa Krzysztofa Kosiby i skarbnika Emilii Goleń, na przełomie wieków budynek OSP przeszedł ogromną przemianę. W tym czasie wykonano termoizolację całego obiektu z wymianą okien i drzwi, remont kuchni, Sali bankietowej i tanecznej. Co ważne, wsparły te inwestycje nie tylko fundusze pozyskane z sektora finansów publicznych, ale także znaczne środki własne OSP Kryg oraz pochodzące od indywidualnych sponsorów.

Jeszcze w trakcie prowadzonej inwestycji, w 2008 roku prezes Krzysztof Kosiba zrezygnował z pełnienia tej funkcji, w związku z uzyskaniem mandatu radnego gminy Lipinki. Nowym prezesem został wybrany Jerzy Karp, który kontynuował działalność poprzednika w zakresie utrzymania gotowości bojowej i aktywności społecznej oraz rozpoczął działania związane z pozyskaniem środków unijnych na modernizację zaplecza socjalnego budynku straży.

31 maja 2009 roku odbyły się uroczystości 100-lecia OSP Kryg. Honorowy patronat nad jubileuszowymi obchodami objął wójt Czesław Rakoczy. Opóźnienie rocznicy związane było z prowadzonymi pracami budowlanymi. W czasie uroczystości proboszcz parafii Kryg – ks. Czesław Stanaszek poświęcił nowy sztandar, którego fundatorem było społeczeństwo Krygu. Sztandar został odznaczony złotym medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a aktu tego dokonał członek zarządu oddziału wojewódzkiego, st. bryg. w st. spocz. Eugeniusz Stukus, w asyście zastępcy komendanta powiatowego PSP w Gorlicach – bryg. Dariusza Grygowicza. Wielu druhów seniorów, członków wspierających oraz czynnych strażaków zostało uhonorowanych odznaczeniami korporacyjnymi, dyplomami, a także pamiątkowymi medalami wybitnymi z okazji 100-lecia jednostki.

2011-…

W 2011 roku nowym prezesem OSP został Piotr Mika, a naczelnikiem były prezes Jerzy Karp. Pozostały skład zarządu pozostał bez zmian. W tym samym roku wiceprezes Krzysztof Kosiba objął również funkcje: członka prezydium zarządu oddziały wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Gorlicach oraz radnego powiatu gorlickiego. Dzięki temu stał się skutecznym sprzymierzeńcem w działaniach nowego prezesa w zakresie doposażenia jednostki w nowoczesny sprzęt. To właśnie oni, w 2012 roku, zdecydowali o zakupie samochodu pożarniczego ciężkiego marki Tatra Carosa-815. Do swojego pomysłu przekonali również wójta gminy. Zakup sfinansowano ze środków własnych, przy znacznym udziale funduszy przydzielonych przez Urząd Gminy i kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Lipinkach. Prezes Piotr Mika podjął także starania związane z uzupełnieniem szkoleń przez druhny i druhów. Sam dał dobry przykład, kończąc oprócz szkoleń podstawowych, kurs sędziów krajowych zawodów pożarniczych według regulaminów  CTIF. Efektem tych działań był udział sporej liczby tutejszych ochotników w kursach i szkoleniach: I i II stopnia, ratownictwa technicznego, kierowców-mechaników, pierwszej pomocy, dowódców, ratownictwa wodnego. Prezes aktywnie zajął się także pozyskiwaniem dodatkowych środków na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia oraz unowocześnienia strażnicy, pochodzących z funduszy unijnych, dotacji z KSRG, ZOSP RP, czy Urzędu Gminy Lipinki. Na owoce tych działań nie trzeba było długo czekać. Zrealizowano, rozpoczęty wcześniej projekt unijny w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, na doposażenie kuchni i świetlicy. W pozyskanie tych środków mocno zaangażował się Zbigniew Kosiba oraz wójt Czesław Rakoczy. Dodatkowo obie sale (bankietowa i taneczna), zostały wyposażone w klimatyzację oraz rolety oddzielające.

 

HISTORIA WYDARZEŃ

Ale nie troska o własną remizę jest najistotniejszym celem aktywności strażaków. Przez wszystkie lata swojej działalności druhowie  starali się sumiennie wypełniać swoje obowiązki związane z ratownictwem, i tak jest też w dniu dzisiejszym. Ochotnicy ciągle doskonalą swoje umiejętności, zdobywają nową wiedzę. Obecnie w drużynie są nawet druhny po kursie szeregowych OSP, które mogą brać udział w akcjach pożarniczych. Jako pierwsze uprawnienia te uzyskały: Małgorzata Karp i Małgorzata Mika.

Wiele było w historii OSP Kryg zdarzeń, w których strażacy brali czynny udział. Do najważniejszych z nich należą pożary: kościół w Rożnowicach w 1992 roku; budynku Szkoły Podstawowej w Rozdzielu w 1997 roku; kościół w Libuszy w 1998 roku; tartaków w Dominikowicach i Bieczu w 2010 roku; ocynkowni Gorlice-Glinik w 2011 roku oraz coroczne akcje związane z gaszeniem wypalanych bezmyślnie traw. Wiele też było wyjazdów do akcji związanych z walką z żywiołem wody, takich jak: powódź w Bieczu i Lipinkach w 1998 roku; usuwanie skutków powodzi i podtopień w gminie Lipinki w latach 2010 i 2011, powódź w rejonie Biecza i Gorlic oraz okolicach Szczurowej w powiecie brzeskim w 2010 roku, usuwanie skutków powodzi w Krygu w 2011 roku. Wielokrotnie druhowie czyścili studnie po powodziach i ulewach, dostarczali mieszkańcom w razie potrzeby wodę pitną czy też usuwali wiatrołomy po wichurach. Wyjeżdżają też do wypadków drogowych. Na koncie mają m.in. usuwanie skutków katastrofy lotniczej w Bugaju w 2011 roku.

 

HISTORIA KONKURSÓW I ZAWODÓW

Swoją sprawność ratowniczą ciągle podnoszą i sprawdzają poprzez uczestnictwo w zawodach sportowo-pożarniczych, manewrach i szkoleniach. W najnowszej historii brali udział m.in. w ćwiczeniach na Bednarce, w Zakładzie Płyt Wiórowych w Jaśle-zorganizowanych przez komendę rejonową PSP w Jaśle w 1998 roku, manewrach w Binarowej w 2005 roku, zorganizowanych przez PSP  Gorlice, gminnych manewrach w Lipinkach (2005 rok), w Pagorzynie (2007 rok), na Klimkówce (2008 rok), w Gorlicach (2009 rok), ćwiczeniach na wyciągu narciarskim na Magurze Małastowskiej (2011 rok), z zakresu ratownictwa technicznego, ratownictwa wodnego; w III Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników w Wieliczce w 2011 roku, gdzie zajęli 9 miejsce, w 2013 roku 13, a w 2014 uplasowali się na 7 (drużyna I) i 26 miejscu (drużyna II). Od 1960 roku systematycznie uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych na różnych szczeblach. Myśląc o przyszłości jednostki, nie zaniedbują pracy z młodzieżą. Przy OSP funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, zarówno sekcja chłopięca i drużyna dziewcząt, które z powodzeniem biorą udział w gminnych i powiatowych zawodach pożarniczych, Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Do najważniejszych sukcesów osiągniętych w rywalizacji sportowej można wymienić: II miejsce w Rejonowych Zawodach Pożarniczych w Gorlicach w 1958 roku, III miejsce w Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych w Rzeszowie i Krośnie w 1968 roku, I miejsce we współzawodnictwie OSP  w powiecie gorlickim za rok 1973 i 1974, I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym w Krośnie w 1977 roku, I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w grupie III i I dziewcząt w Lipinkach w 1991 roku, I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w grupie II i III w Wójtowej w 1993 roku, III w Rejonowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP rejonu Jasło w grupie dziewcząt i chłopców w Osieku w 1994 roku, I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych (drużyna kobieca) w Wójtowej w 2011 i 2012 roku, III miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP Powiatu Gorlickiego w grupie C w 2011 roku. KDP zajęła w 2015 roku I miejsce w I Mistrzostwach Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym.

Mają także na koncie I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – etap gminny grupa młodsza w latach 2011, 2012 i 2013. W 2015 roku druhna Katarzyna Mika zajęła IV miejsce na szczeblu wojewódzkim.

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA 

Oprócz działalności ratowniczej i przeciwpożarowej druhowie są niezbędni jako służba porządkowa i techniczna wielu wydarzeń. Najważniejsze z nich, to zabezpieczenie pielgrzymek papieskich: Jana Pawła II w Krośnie i Krakowie (2002 rok), Benedykta XVI w Krakowie (2006 rok). Obsługiwali wizyty parlamentarzystów, m.in.: wicemarszałka senatu Andrzeja Chronowskiego, posła Zygmunta Berdychowskiego, marszałka Leszka Zegzdy, posła Witolda Kochana, a szczególnie częste pobyty posłów: Jana Knapika i Barbary Bartuś. Uczestniczyli w wielu pielgrzymkach: strażackiej do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, do Dębowca, uroczystościach Miłosierdzia Bożego w Wójtowej, gminnej pielgrzymce do Łagiewnik, Małopolskiej Pielgrzymce Strażaków do Łagiewnik w 2012 roku. Czynnie włączyli się  w uroczystości związane z nawiedzeniem swojej parafii przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 26 i 27 października 2001 roku. Zabezpieczali wiele wydarzeń sportowych, tj.: Międzynarodowy Wyścig Kolarski, Rajd Magurski, Rajd Barbórkowy, Rajd Letni „Krokus”, bieg uliczny im. Kazimierza Świerzowskiego, festyn na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Sprawne Smoki”.

Ponadto, uczestniczą w uroczystościach strażackich w sąsiednich miejscowościach, biorą udział w uroczystościach kościelnych i wiejskich, np.: prymicjach, ślubach, poświęceniach, procesjach, porządkowanie cmentarza.

Od początku istnienia straż w Krygu prowadziła szeroko zakrojoną działalność społeczną, kulturalną i oświatową, zgodnie współpracując z władzami gminy Lipinki, sołtysami wsi, radnymi, placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi, jednostkami OSP z terenu gminy. I tak pozostało do dziś. Mają na koncie organizację corocznych zabaw sylwestrowych i karnawałowych, strażackich opłatków, dyskotek, Dni Strażaka, pokazów strażackich dla dzieci szkolnych z okazji Dnia Dziecka, imprez okolicznościowych tj.: Dzień Kobiet, andrzejki, jasełka, Dzień Babci, Dzień Matki, Wielkanocne Śniadanie, odpust parafialny, Boże Ciało, Wielkanocna Honorowa Straż przy Grobie Pańskim. W budynku straży przez długie lata funkcjonowała kluboświetlica prowadzona przez druhnę Wandę Wójcik. W latach 1970-80, miejscowa nauczycielka Władysława Szurek była animatorką kulturalno-oświatową, przygotowującą z młodzieżą liczne występy teatralne. Zaplecze kulinarne podczas różnorodnych imprez zapewniały druhny OSP Kryg, obecnie pod nadzorem Marii Kozioł. W organizację tych imprez zawsze chętnie włączali się rani oraz sołtysi.

Strażacy byli organizatorami wycieczek do: Rożnowa, Krempnej, Dębna, Klimkówki, Wysowej-Zdrój, Magury, Wieliczki, Krakowa, Tyńca i Starego Sącza. Dzięki ich inicjatywie i wsparciu odbyły się: festyn na rzecz budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krygu w 1995 roku; Festyn Letni organizowany w latach 2007 i 2008, gminne dożynki w 2010 roku czy Jarmark Krygowski w 2012 roku. Kryg był gospodarzem Zjazdu Gminnego OSP – 19 maja 1996 roku. Druhowie nie stronią od wspierania swoimi siłami prac społecznych i remontowych na rzecz straży.

Ochotnicza Straż Pożarna skupia w swych szeregach ludzi aktywnych, pomysłowych i ambitnych. Dlatego też w budynku remizy mają swoje siedziby takie instytucje i organizacje jak: powstały w 2003 roku Ludowy Klub Sportowy „Nafta” Kryg, którego prezesem jest obecny naczelnik OSP – Jerzy Karp, a działaczami w zdecydowanej większości członkowie straży; Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kryg, którego członkinie także są aktywnymi druhnami OSP; Pałac Młodzieży – Biblioteka Publiczna.

Jak sami przyznają, w miejscowości istnieje powiedzenie: „Kryg to Straż, a Straż to Kryg”. Patrząc na jej historię jest ono jak najbardziej zasadne.

Panel logowania

Online

Odwiedza nas 153 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
676070